ارزیابی سطح علمی دانش آموزان پایه هفتم وهشتم براسا س آزمون های(advance)

براساس جلسات مدون و مصوب مجموعه آموزشی شهید مهدوی، اساس و شالوده کلاس های پیشرفته (advance) در پایه هفتم و هشتم (متوسطه یک) چیده شد و دراین خصوص تصمیم سازی های نهایی صورت گرفت. برهمین اساس برای شروع آغاز سال تحصیلی با برگزاری آزمون کاملا محتوایی و موضوع محور از پایه چهارم ابتدایی تا پایه […]

همایش کلاس های پیشرفته با حضور اولیا مقطع متوسطه 1 برگزار شد

همایش کلاس های پیشرفته با حضور اولیا و کادراجرایی مقطع متوسطه یک در تاریخ 12/5/98 برگزارشد تا خانواده ها با برنامه های در نظر گرفته شده سال تحصیلی جدید این مقطع آشنا شوند. دراین جلسه خانم حسینی(مسئول مقطع) پیرامون فعالیت های آموزشی مقطع متوسطه یک و کلاس های advance  توضیحاتی را برای حاضرین ارائه کرد. […]