سایا کازرونی موفق به کسب نشان برنز درمسابقات قصه گویی شد

قصه گویی یکی از قدیمی ترین اشکال ادبیات است که در آن به  صورت تمثیلی با زندگی مردم در روزگاران کهن ،تاریخ، سنت ها ،مذهب ، آداب، قهرمانی ها آشنا می شویم.روایت هایی آمیخته با تخیل که سینه به سینه نقل می شود. هنری که بیشتر توقع می رود موسپیدها درآن موفق باشند. اما “سایا […]

نقاشی دست جمعی دانش آموزان ابتدایی به مناسبت روز جهانی کودک

روز جهانی کودک بهانه ای شد تا دانش آموزان مقطع دبستان دخترانه مجتمع شهید مهدوی یک روز متفاوت را در دبستان خود تجربه کنند. بازی های شاد و مفرح گروهی یکی از فعالیت های دانش آموزان در این روز بود. بازی هایی با هدف آموزش همکاری و اتحاد که در کنارآن احترام به قانون را […]