تقدیر از پژوهش های برتر دانش آموزی در هفته پژوهش

اجرای برنامه‌های پژوهشی در مدارس می‌تواند کودکان را به تفکری نو دعوت کند و روحیه کندوکاو را در آنها نهادینه سازد. باتوجه به اهمیت این موضوع دبستان پسرانه مجتمع آموزشی شهید مهدوی در هفته پژوهش دست آوردها و تحقیقات دانش آموزان این مقطع را به نمایش گذاشت. در این مراسم که با حضور مدیران مجتمع […]