موفقیت دانش آموز دبستان دخترانه در مسابقات مشاعره استانی

ادبیات فارسی جدای از کارکردهای شناخته شده­ در ابعاد مختلف زندگی و اخلاق و.. از دیرباز بهانه­ای برای بازی و سرگرمی مردم نیز بوده است یکی از این بازی ها که سابقه­ای طولانی نیز دارد، مشاعره است. بازی که از آن به عنوان یک هنر نام می برند و افرادی دراین هنر و بازی موفق […]