برگزاری کلاس های متفاوت سازی ویژه معلمان متوسطه یک

بدون شک همه ی پیشرفت های شگفت انگیز دنیای کنونی زاده ی یادگیری انسان است . انسان با یادگیری رشد فکری پیدا می کند ، فضیلت می یابد و در کلّ به رشد تفکر بشر کمک می کند. این در حالی است که همه انسان ها در یادگیری یک مطلب واحد با هم برابر نیستند. […]

کارگاه های آموزشی تابستانی مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد

کلید اصلی و مهم‎ترین مؤلفه ارتقاء و توسعه سازمان‎ها، سرمایه دانشی یا سرمایه انسانی آن‎ها می‎باشد. امروزه سازمان‎هایی پیشرو محسوب می‎شوند که به امر توسعه و آموزش منابع انسانی تأکید و اهتمام دارند و در فعالیت‎های آموزشی به دو اصل ارتقاء اثربخشی و کارآیی آموزش توجه دارند. برهمین اساس مجتمع آموزشی شهید مهدوی با اتخاذ […]