اختتامیه کلاس های مهارت ویژه دانش آموزان پایه ششم جهت ورود به متوسطه یک

با پایان سال تحصیلی پایه ششم، دانش آموزان این پایه سر فصل جدیدی را در دوران تحصیل خود باز خواهند کرد. ورود به مقطع متوسطه یک و کسب تجربیات علمی متفاوت تر. این در حالی است که مدیران این مقطع برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان پایه ششم و ایجاد یک تصویر پیش زمینه از […]