ارسال کمک های دانش آموزی مجتمع آموزشی شهید مهدوی به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

هوا سرد است اما با دلگرمی و اشتیاق خاصی کار می کنند. لبخند می زنند و خوشحالند که برای هم سن وسال های خود در شهری منتهی الیه جنوب شرق کشورشان هدیه می فرستند. هدیه هایی با برچسب مهر،محبت و مهربانی. تا تاکید دوباره ای باشد از سوی دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی که […]