المپیاد کشوری زبان آلمانی برگزار می شود

📣🌟🌟اطلاعات برگزاری المپیاد کشوری زبان آلمانی به صورت آنلاین (غیرحضوری): – تاریخ برگزاری: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹  آزمون کتبی و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ آزمون شفاهی – برگزاری: به صورت آنلاین (غیرحضوری) –  تاریخ ثبت نام: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ –   هزینه ثبت نام:       رایگان المپیاد بین المللی آلمانی هر دو سال یکبار در کشور آلمان برگزار می شود. شرکت کنندگان از […]