آزمون های حضوری پایه های نهم و داوزدهم در سایه پروتکل های بهداشتی

برگزاری آزمون های نوبت دوم پایه های نهم و دوازدهم با رعایت تمامی نکات بهداشتی و پروتکل های تعیین شده. دانش آموزان ابتدا از فیلتر تب سنجی عبور کرده و با رعایت فاصله اجتماعی لازم به سوی سالن آزمون هدایت شدند. محل آزمون نیز از روز قبل ضدعفونی گردید تا دانش آموزان با خیالی آسوده […]