اطلاعیه

کلیه مقاطع تحصیلی مجتمع آموزشی شهید مهدوی تا تاریخ ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۹ تعطیل می باشد. البته تا پایان اسفندماه کلاس های آنلاین و آموزش های مجازی دانش آموزان طبق برنامه های صورت گرفته برگزار خواهد شد.