بازدید پیش دبستان از نانوایی

از آن جایی که مشارکت و همیاری در پیش دبستان حائز اهمیت است در روزهای 15 و 16 دی ماه دخترانمان ضمن بازدید از نانوایی محل و آشنا شدن با روند پخت نان ، احترام به حقوق شهروندی ( رعایت نوبت ) ، برقراری ارتباط صحیح و تقویت گنجینه لغت ،برای سفره شام ، نان […]