انجمن نجوم دبیرستان در پیش دبستان

در ادامه فعالیت های نجوم در پیش دبستان از انجمن نجوم دبیرستان دعوت شد ، دانش آموزان دبیرستان در روزهای سیزدهم لغایت شانزدهم بهمن ماه با اجرای نمایش نوآموزان را با <<سیارات کوتوله >>آشنا کردند .

گزارش نجوم -مقطع متوسطه 1

  در روزشنبه مورخ 97/11/14 دانش آموزان پایه هفتم مجتمع شهید مهدوی، برای مقطع پیش دبستانی نمایشی را با هدف دانش آموز پژوهشگر و همکاری و تعاون ،در مورد نجوم (اجرام آسمانی ) اجرا کردند .

کارگاه نجوم مربیان پیش دبستان

چهارمین کارگاه نجوم مربیان پیش دبستان روزچهارشنبه مورخ 97/10/5 در رصد خانه مجتمع آموزشی شهید مهدوی با حضور مدیریت محترم مجتمع آموزشی شهید مهدوی سرکار خانم سلگی برگزار شد، در این کارگاه گزارش سه ماهه فعالیت پیش دبستان در بخش نجوم توسط سرکار خانم قاسمیه ارائه شد ، بعد ازمشاهده فیلم کتاب سیاره مشتری و […]