گزارش نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان متوسطه 1

در روز پنج شنبه و جمعه مورخ 12 و 13 اردیبهشت ماه 98 دانش آموزان مجتمع شهید مهدوی کارهای خود را به نمایش گذاشتند. سرکار خانم مهدوی، پرسنل مجتمع شهید مهدوی و دانش آموزان از نمایشگاه بازدید نمودند.

برگزاری سی امین نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی دانش آموزان

سی امین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی روز جمعه 98/2/13 در سالن نمایشگاهی این مجتمع برگزار شد. در این نمایشگاه که با حضور مدیران مقاطع و اولیا محترم دانش آموزان برگزار گردید، دانش آموزان کلیه مقاطع به ارایه دستاوردهای علمی و پژوهشی خود پرداختند.