آغاز به کار باشگاه کارآفرینی

طرح اولیه راه اندازی «باشگاه کارآفرینان جوان» مجتمع آموزشی شهید مهدوی مورخ 21 آذرماه 1397 با حضور متخصصان این حوزه و دانش آموزان پایه نهم و دهم ارائه شد.این طرح با هدف پرورش و ایجاد زمینه ی ظهور کارآفرینان و مدیران جوان با فعالیت های کلی شامل: آموزش مبانی علمی و اولیه بیزینس تحقیق و […]