مراسم یلدا – مقطع متوسطه یک

Yalda Ceremony Report از آن جا که یلدا یکی از مراسم سنتی و باستانی ایران است ، مقطع متوسطه 1 با هدف : تقویت مهارت ارتباط گروهی تقویت گرامیداشت آیین های سنتی و بومی ایرانی این مراسم را در روز چهارشنبه 28/9/97 برگزار کرد .