فضای مجازی به عنوان ابزار ارتباطی نوین مانند شمشیر دو لبه‌ای است که هم فرصت‌های خوبی را برای پیشرفت افرد فراهم می کند و هم می‌تواند تهدیدی باشد برای سقوط افراد.

این در حالی است که قشر نوجوان و جوان بیشتراز دیگر افراد درمسیر این تهدیدها وآسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی قرار می گیرند.

برهمین اساس مقطع متوسطه یک به منظور آشنایی دانش آموزان پایه هفتم با فرصت و تهدیدهای دنیای سایبری با دعوت از یکی افسران نیروی انتظامی نکات مفید و راهکارهای لازم را برای دانش آموزان تشریح کردند.