طرح اولیه راه اندازی «باشگاه کارآفرینان جوان» مجتمع آموزشی شهید مهدوی مورخ 21 آذرماه 1397 با حضور متخصصان این حوزه و دانش آموزان پایه نهم و دهم ارائه شد.این طرح با هدف پرورش و ایجاد زمینه ی ظهور کارآفرینان و مدیران جوان با فعالیت های کلی شامل:

برگزار گردید. در این گردهمایی جناب آقای مهندس پژمان امینی ، جناب آقای دکتر نظری متخصص در حوزه مدیریت و کارآفرینی و خانم دکتر رستمی از کارآفرینان نمونه کشور به سخنرانی و بحث و گفتگو با دانش آموزان پرداختند.