قطار سال تحصیلی 99-1400 کم کم به ایستگاه های پایانی خود نزدیک می شود. سال تحصیلی متفاوت که آموزش ها به صورت آنلاین و مجازی پشت سر گذاشته شد.
برهمین اساس در کنار متفاوت بودن می توان از صفت دشوار هم استفاده کرد. با این وجود دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی یک دل و همراه در کنار آموزگاران متعهد و پرتلاش خود از این مسیر به خوبی گذر گردندو با امید و انگیزه به دنبال طی مسیر پیش رو هستند.
دراین شرایط دانش آموزان مقطع متوسطه 2 در واپسین روزهای دی ماه جشن آغاز ترم دوم را به صورت آنلاین برپا کردند تا با قدرت این سال تحصیلی را به سرمنزل مقصود برسانند.