«طرح ایران مهارت» با هدف توسعه و تقویت فرهنگ کار و مهارت آموزی دانش آموزان در مجتمع آموزشی شهید مهدوی اجرا می شود

در جلسه کارگروه تخصصی طرح «ایران مهارت»  که یکشنبه 6 آبان ماه، با حضور مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای شهر تهران در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد، چگونگی اجرای این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

«طرح ایران مهارت» به منظور ایجاد زمینه ی مناسب برای شناسایی استعداد های مهارتی دانش آموزان و کمک به هدایت تحصیلی آنان، ایجاد زمینه ی کسب شایستگی های پایه ی فنی مورد نیاز نیروی کار، حرف و مشاغل گوناگون، کمک به خلاقیت، نوآوری و کارافرینی و همچنین ایجاد ارتباط بین آموزش رسمی و غیر رسمی در دوره اول و دوم متوسطه، در مجتمع شهید مهدوی اجرا می شود.

گفتنی است، طرح آموزش حرفه های مهارتی کوتاه مدت «ایران مهارت» در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تحول در نظام آموزش رسمی دوره متوسطه در خصوص ارائه آموزش های مهارت محور به دانش آموزان، همزمان با تحصیل دانش آموزان اجرا می شود.

 

01