نوآنوزان پیش دبستان پسرانه شهید مهدوی با رفتن به نانوایی از نزدیک مراحل پخت نان را مشاهده نموده ضمن اینکه نوآموزان با پول رایج کشور آشنا شده و ارتباط صحیح ، مشارکت در امورمنزل و همیاری را آموختند.