براساس جلسات مدون و مصوب مجموعه آموزشی شهید مهدوی، اساس و شالوده کلاس های پیشرفته (advance) در پایه هفتم و هشتم (متوسطه یک) چیده شد و دراین خصوص تصمیم سازی های نهایی صورت گرفت.

برهمین اساس برای شروع آغاز سال تحصیلی با برگزاری آزمون کاملا محتوایی و موضوع محور از پایه چهارم ابتدایی تا پایه تحصیلی فعلی دانش آموزان ارزیابی شدند.

متعاقبا نتایج آزمون مذکور به صورت ارزشیابی کیفی با نگاه ضوع محور به اطلاع اولیا محترم خواهد رسید. این در حالی است که جهت ترمیم نقاط ضعف احتمالی دانش آموزان از تاریخ 98/6/2 لغایت 98/6/13 کلاس های موضوع محور در درس ریاضی با حضور اساتید مجربی برگزار خواهد شد.