در ادامه فعالیت های نجوم در پیش دبستان از انجمن نجوم دبیرستان دعوت شد ، دانش آموزان دبیرستان در روزهای سیزدهم لغایت شانزدهم بهمن ماه با اجرای نمایش نوآموزان را با <<سیارات کوتوله >>آشنا کردند .