دکتر تورانی رئیس پژوهشگاه وزارت آموزش و پرورش و آقای رضائیان مدیر عامل صندوق کارآفرینی با حضور در مجتمع آموزشی شهید مهدوی از امکانات این مجتمع از جمله کتابخانه، سالن های ورزشی و دیگر فضاهای آموزشی بازدید کردند.