دانش آموزان مقطع متوسطه یک از آثار فاخر معرق چوب استاد تورج رحیمی دیدن کردند.
آثار این استاد گرانمایه در گالری ملی صنایع دستی کاخ سعدآباد برای دوستداران این هنر به نمایش گذاشته شده است.

“سی سال تلاش، سی سال شایستگی و افتخار”