بازار بزرگ ایران موسوم به «ایران مال» به عنوان یکی از پنج مال برتر جهان جزء عظیم‌ترین پروژه‌های تجاری، فرهنگی و اجتماعی ایران است که بین دو کلان‌شهر تهران و کرج واقع شده است.امکاناتی که در بازار بزرگ ایران مهیا شده می تواند الگوی مناسبی برای تحقیق و پژوهش دانش آموزان باشد. به همین دلیل روز چهارشنبه مورخ 97/07/11 بازدیدی از این مرکز فرهنگی و نمایشگاهی ترتیب داده شد.دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی از قسمتهای مختلف این مرکز بازدید کردند.

 

01 02