مجتمع آموزشی شهید مهدوی  در روز دوشنبه 2 اسفتد 95 میزبان بازدیدکنندگان محترم از مجتمع می باشد.

** بازدیدها جهت گروههای آموزشی (معماران و طراحان فضاهای آموزشی و …) در نظر گرفته شده است.

از متقاضیان بازدید، خواهشمند است جهت هماهنگی برای انتخاب سانسهای بازدید و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۴۳۵۵۵۰ داخلی 101  تماس حاصل فرمایند.