از آن جایی که مشارکت و همیاری در پیش دبستان حائز اهمیت است در روزهای 15 و 16 دی ماه دخترانمان ضمن بازدید از نانوایی محل و آشنا شدن با روند پخت نان ، احترام به حقوق شهروندی ( رعایت نوبت ) ، برقراری ارتباط صحیح و تقویت گنجینه لغت ،برای سفره شام ، نان خریدند و بدین گونه همیاری و مشارکت در امور منزل را عملا تجربه نمودند ، کودکان با شرکت در این فعالیت اعلام کردند که ما هم می توانیم در منزل سهمی داشته باشیم .