در حالی به استقبال هفته سوم اسفندماه می رویم که مدارس تعطیل است اما آموزش و یادگیری دروس در مجتمع آموزشی شهید مهدوی همچنان ادامه دارد. تا چرخه یادگیری برای لحظه ای متوقف نماند.
برهمین اساس دانش آموزان طبق برنامه ریزی هایی تعیین شده از کلاس های آنلاین و آموزش از راه دور بهره می برند.
در این هفته دانش آموزان پایه نهم و دهم طبق جدول زیر دروس خودرا پیگیری خواهند کرد.

برنامه کلاس های آنلاین دانش اموزان پایه نهم به ترتیب زیر است:

یکشنبه(۱۸ اسفندماه)
ساعت :۸ الی ۹:۱۵
ریاضی هندسه

ساعت ۹:۳۰الی ۱۰:۴۵
زیست

ساعت:۱۱الی ۱۲:۱۵
ادبیات فارسی

ساعت ۱۲الی ۱۳:۴۵
زبان فرانسه

ساعت: ۱۴:۳۰الی ۱۵:۴۵
زبان انگلیسی

ساعت: ۱۶ الی ۱۷:۱۵
زبان عربی

کلاس های انلاین روز سه شنبه (۱۹اسفندماه)نیز به ترتیب زیر است.

ساعت ۸الی ۹:۱۵
ریاضی هندسه

ساعت ۹:۳۰الی ۱۰:۴۵
شیمی

ساعت ۱۱ الی ۱۲:۱۵
فیزیک

ساعت ۱۲:۳۰الی ۱۳:۴۵
مطالعات اجتماعی

ساعت ۱۴:۳۰الی ۱۵:۴۵
زبان انگلیسی

براساس جدول مطالعاتی تعیین شده، دانش آموزان پایه دهم نیز دروس خود را طبق برنامه ریزی های در نظر گرفته شده پیگیری  خواهند کرد