برگزاری جشنواره هوای پاک در پیش دبستان

باتوجه به لزوم آموزش احترام به طبیعت و حفظ محیط زیست، جشنواره هوای پاک به مدت یک هفته در پیش دبستان مجتمع آوزشی شهید مهدوی برگزار شد.

جشنواره بادبادک، مسابقه نقاشی با موضوع آسمان آبی، ساخت لانه پرندگان از مواد بازیافتی، غذا دادن به حیوانات، نواختن زنگ هوای پاک و …  از جمله برنامه های پیش دبستان در هفته هوای پاک بود.