سلامت روانی و زندگی را خوب زندگی کردن (نیک زیستی)یکی از مهم ترین اهداف فردی و اجتماعی همه ماست. از این رو، سازمان جهانی بهداشت، 10 اکتبر(18 مهرماه) را به عنوان «روز جهانی سلامت روانی» نامگذاری کرده است. به رسم سالانه، همراه با این مناسبت ارزشمند، جشن پاییزی نیک زیستی در روز جهانی سلامت روانی در مجتمع آموزشی شهید مهدوی و با همکاری و حضور همه دانش آموزان و همکاران مقاطع، برگزار می شود.

از آنجا که نیک زیستی به عنوان هدفی والا و در مسیر زندگی تعریف شده است، این راه را در کنار هم ادامه خواهیم داد. امسال با توجه به شعار جهانی(سلامت روان جوانان و نوجوانان: جهان در حال تغییر)، جشن نیک زیستی متفاوتی را با برنامه های شاد و هیجان انگیز تجربه کردیم.با یاری پروردگار این برنامه را نه فقط در روزهای جشن، که در طول سال تحصیلی با همکاری دانش آموزان، مربیان و خانواده های عزیز، زیر نظر گروه روانشناسی و مشاوره مجتمع، زندگی خواهیم کرد.

01 02 03 04 05 06 07 08 09

021 022 023 024 025 026