به منظور تجهیز مربیان پیش دبستان با اصول امدادرسانی ، در روزهای 14 و 21 آذر کارگاه کمک های اولیه برای مربیان و کارکنان پیش دبستان شهید مهدوی برگزار شد . در این کارگاه ضمن آشنایی مربیان با مقدمات کمک های اولیه ، امداد رسانی را به صورت عملی تجربه کردند .