تأمین امنیت، تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت، از مهم ترین ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعی و سیاسی است. در کشور ما، بخش عمده این وظیفه، بر عهده نیروی انتظامی است و 13 مهر هر سال روز نیروی انتظامی نامگذاری شده است.

به همین مناسبت، دبستان پسرانه مجتمع آموزشی شهید مهدوی از چند تن از نیروهای پلیس دعوت به عمل آورده است تا برای دانش آموزان در رابطه با وظایف یک پلیس موفق و همیاران پلیس صحبت کنند. در همین راستا از سوی نیروی انتظامی به دانش آموزان لباسها و کارت همیار پلیس اهدا شد. در آخر نیز دانش آموزان شعر و دکلمه ای را با موضوع پاسداشت مقام نیروی انتظامی خواندند.

2 3 4