مجتمع آموزشی شهید مهدوی  در روز دوشنبه 10 خرداد  میزبان عموم بازدیدکنندگان محترم از مجتمع می باشد.

از متقاضیان بازدید ، خواهشمند است جهت هماهنگی برای انتخاب سانسهای بازدید و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22435550 داخلی 304  (خانم جوادی) تماس حاصل فرمایند.