واژه ی زیبای “پرستار” یعنی:
پ: پیمان خون بستن برای مهر و ایثار
ر: رفتن به سوی خدمت خلق
س: سربلند و ساده زیست و سختکوش
ت: تکمیل کننده کار طبیبان
ا: الگوی او مظهر تقوا، زینب کبری(س)
ر: راضی و خوشنود از رحمت خدا.

همزمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب(س) ازپرستاران واحد بهداشت مجتمع آموزشی شهید مهدوی تقدیر به عمل آمد. دانش آموزان مقطع متوسطه یک این مراسم را برگزار کردند.