جشن آب کلاس اولی ها

دانش آموزان کلاس اول مجتمع آموزشی شهید مهدوی، یادگیری نوشتن کلمه آب را جشن گرفتند.