روز سه شنبه مورخ 98/10/10 گروهی از مربیان پیش دبستان از پنجمین جشنواره اسباب بازی ؛ به منظور انتخاب وسیله با توجه به اهداف آموزشی منطبق بر پیش دبستان بازدید کردند .