دریافت دیپلم تشویقی توسط کلاس صورتی پیش دبستان در مسابقه علمی Rojiko 2016 جمهوری چک.

photo_2016-11-22_10-56-23