سازه بتونی به مساحت بیش از ۷۰۰ مترمربع با کف سازی استاندارد مجهز به پارکت چوب ساج روسی و سی سانتیمتر شیرازه بندی چوب زیر پارکتها که مانع از انتقال ضربه و فشار به مچ پا زانو و کمر دانش آموزان می گردد و صفحات رشد دانش آموزان در اثر ورزش کردن تحت فشار وضربه قرار نمی گیرد. رشته های تنیس، ژیمناستیک، والیبال، بسکتبال، تکواندو و بدمینتون در سالن برگزار می گردد.