قصه گویی یکی از قدیمی ترین اشکال ادبیات است که در آن به  صورت تمثیلی با زندگی مردم در روزگاران کهن ،تاریخ، سنت ها ،مذهب ، آداب، قهرمانی ها آشنا می شویم.روایت هایی آمیخته با تخیل که سینه به سینه نقل می شود. هنری که بیشتر توقع می رود موسپیدها درآن موفق باشند. اما “سایا کازرونی” دانش آموز دبستان دخترانه مجتمع آموزشی شهید مهدوی با موفقیت در مسابقات قصه گویی دانش آموزی(کتاب خوانی و قصه گویی خلاق) نشان داد که قصه گویی سن و سال نمی شناسد.

سایا کازرونی دانش آموز دبستان یک، موفق به کسب نشان برنز در دومین دوره مسابقات قصه گویی دانش آموزی شد.

“سی سال تلاش،سی سال شایستگی و افتخار”