روز پنج شنبه مورخ 97/10/6 ششمین جلسه دیدار مربیان با اولیا در پیش دبستان برگزار شد ، این جلسه به منظور بررسی کارنمای پیشرفت تحصیلی به صورت انفرادی در کلاس درس با مربیان انجام شد ؛ در خاتمه برگه تحلیل موارد آموزشی و رفتاری به رویت اولیا رسید پس از مطالعه و امضا جهت ثبت در پوشه کار به دفتر مدرسه ارجاع داده شد .