در ادامه معاینات دوره ای پیش دبستان ، تست غربالگری شنوایی جهت تشخیص اختلالات شنوایی و افت شنوایی با استفاده از دستگاه اودیومتری توسط واحد بهداشت پیش دبستان انجام شد .

با تشکر از خانم اسدیان که در این راستا ما را یاری دادند .