فارغ التحصیلان

 

رویاهایت را اینجا بساز

فارغ التحصیلان مجتمع

مجتمع آموزشی شهید مهدوی با بیش از سی سال سابقه فعالیت در حوزه آموزش مفتخر است از سال ۷۴ مراسم فارغ التحصیلی دانش آموزان این مجتمع را در خاطره خود به یادگار ثبت کند . با توجه فارغ التحصیلی بیش از ۲۶۰۰ نفر دانش آموز در طی ۲۴ دوره ی آموزشی از سالهای ۷۴ تاکنون این بخش به منظور ارتباط فارغ التحصیلان با مجتمع در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط فعلی تحصیلی و شغلی آنها این همکاری و تعامل صورت پذیرد.

 

"اسامی و رشته های فارغ التحصیلان مجتمع شهید مهدوی"

خواهشمندیم به منظور برقراری ارتباط بیشتر با مجتمع فرم را تکمیل و در خصوص تکمیل و ارسال آن با سایر دوستان اطلاع رسانی نمایید.