نخستین دوره رقابت های شطرنج آنلاین منطقه یک آموزش و پرورش (شمیرانات) ویژه دانش آموز دوره اول دبستان برگزار شد. دراین رقابت ها ،دختران باهوش مجتمع آموزشی شهید مهدوی با کسب 162 امتیاز گوی سبقت را از رقبا ربودند و در بخش تیمی عنوان نخست را به دست آوردند.

در بخش انفرادی نیز مایا میهن یار عنوان دوم را کسب کرد. نیکا مسعودی نیز رتبه سوم را به نام خود زد.