برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا(س) دردبستان شهید مهدوی .