روز پنج شنبه مورخ 97/9/22پیش دبستان در جشنواره کتاب و جامعه مجتمع آموزشی مهدوی با موضوع ”نجوم از روش کتابخوانی” و اجرای بازی های سنتی مشارکت داشت؛ مربیان در غرفه پیش دبستان با کتابخوانی و نمایش خلاق به فعالیت پرداختند؛ حضور پر شور نوآموزان با همراهی اولیا ی پیش دبستان شادی و نشاط جشنواره کتاب و جامعه را دوچندان کرد.