از آن جایی که مراقبت و حفظ دندان های شیری در کودکان حائز اهمیت است ، در ادامه ی معاینات پزشکی در پیش دبستان، از اولیای دندان پزشک جهت معاینه ی دندان نوآموزان دعوت بعمل آمد؛ ضمن معاینه وتکمیل فرم،برخی از کودکان به پزشک ارجاع داده شدند .

با سپاس از خانم دکتر دعاجو مادر سارینا عباس زاده و خانم دکتر قنبری مادر تبسم آرامش .