لگو

لگو

 •  تقویت مهارتهای گفتاری و زبانی چه این بازیها به تنهایی انجام شوند و چه در جمع ،این هدف محقق میشود
 •  وقتی فعالیت به صورت انفرادی انجام می شود منجر به داستان سرایی ذهنی و شخصیت سازی می گردد و کودک
  تشویق می شود تا درباره ی آن توضیح دهد.
 •  وقتی فعالیت به صورت جمعی انجام می شود کودک با سایر همبازیهایشان گفتگو می کند طرح هایشان را ارائه
  می کنند وبه واسطه ی این تعامل به حل مسئله می رسند.
 •  تقویت ادبیات گفتاری و نوشتاری با خواندن و طرح یک داستان نیمه تمام و تکمیل و تشریح آن توسط کودک
  مطابق با تخیل و خالقیت فردی و جمعی
 •  ایجاد کارگروهی و تقویت مهارت های اجتماعی و مشورتی
 •  ابزاری جهت آموختن مفاهیم پایه و درسی
 •  توانایی حل مسئله به واسطه ی شرح داستان و ساخت پلیت از واقعه و دستیابی به نوعی از مهارت های ضروری
  زندگی
 •  ایده گرفتن از دوستان و فرو نرفتن در یک نقش تکراری و دست زدن به ابتکار عمل
 •  افزایش اعتماد به نفس و تمرکز و تقویت رفتارهای مثبت در جمع همسالان
 •  تقویت الگوی خیالی و هوش فضایی با اجرای نقشه و سازه ی ذهنی به صورت عملی
 •  رشد قوه ی ابتکار و ایده که در کودکی در بستر لگو تقویت و در بزرگسالی منجر به کارآفرینی و خلق می شود
 •  فراگیری این نکته که لزوما نباید همه چیز را آماده دراختیار داشت و می توان با داشته ها خواسته ی خود را
  ساخت
 •  رشد جسمی و تقویت عضالت به واسطه ی وصل کردن و جداکردن قطعات به یکدیگر و افزایش قدرت و کنترل و
  بهبود دست خط کودکان

مدریت شکست و پشتکار
خراب شدن جزو جداییناپذیری است که امکان ندارد هنگام بازی کردن با لگو با آن مواجه نشوید. سازههایی که کودک میسازد بارها و بارها به خاطر یک اشتباه یا یک فشار نامناسب خراب میشوند. گاهی قرار دادن یک لگوی نادرست در جایی که نباید، کل الگوی سازه را به هم میریزد. این در صورتی است که او تصور میکند همین االن سازهاش را به پایان میرساند یک لحظه به خودش میآید و میبیند خراب شده است یا مجبور است آن را خراب کند. این شکست واقعی در دنیای کودکانه اوست. نباید ناامید شود. باید دوباره دست به کار شود و شکست خود را مدریت کند. پشتکار داشته باشد و از نو بسازد. اودر حال تمرین این مهارت است تا در دنیای بزرگسالی هم از آن استفاده کند افزایش اعتماد به نفس چه کودکان از روی یک الگو توسط لگوها چیزی را بسازند و چه از روی یک ایده شفاهی ، کاری را شروع کردهاند و به پایان رساندهاند. این به پایان رساندن کار در آنها حس خوبی ایجاد خواهد کرد. این حس که از دستشان کاری برمیآید، میتوانند به خودشان اعتماد کنند، میتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند و در نهایت به خودشان اعتماد کنند.

کاهش اضطراب و استرس
شاید باورتان نشود ولی بازی با لگو یک روش درمانی برای کنترل تنش و استرس و اضطراب کودکان است. بازی با
لگوها به ذهن نظم میدهد و میتواند خاطرات یک روز پر از تنش را از ذهنش بیرون کند افزایش صبر و تحمل
ساختن میتواند زمان ببرد و صبر و تحمل کودکان را مورد آزمایش قرار دهد؛ مخصوصا اینکه نیاز به قطعهای باشد که در میان انبوهی از قطعات ریز و درشت و رنگی رنگی پنهان شده است. در دنیایی که بچهها هر چیزی را که بخواهند در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیارشان قرار میگیرد و به دنبال رضایت فوریاند بازی با اسباب بازی لگو یک تمرین فوق العاده برای افزایش صبر و شکیبایی در آنها می باشد لذا یکی از مهمترین فواید بازی با لگو در کودکان محسوب میشود افزایش تمرکز همه ی کارهایی که در فرایند ساخت با قطعات لگو وجود دارد نیاز به تمرکز دارند. هدف فردی یا جمعیای که در ساخت لگوها دنبال میکنند، قرار دادن آنها روی هم و بوجود آوردن یک سازهی مطلوب چیزهایی نیستند که بدون تمرکز به دست بیایند. به همین خاطر به کودکانی که اختالل تمرکز و توجه دارند پیشنهاد میشود لگو بازی کنند.

 •  
رباتیک

رباتیک

 • ایجاد عالقه به موضوعات علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات(STEM)
 •  بسترجذاب عملی و “انجام” مفاهیم برای یادگیری تا تئوری خسته کننده به کودکان
 •  ساخت ربات حرفه ای و کار با هوش مصنوعی شامل پیش نیازکدنویسی و برنامه نویسی است پس می توان برای
  کودکان عالقه مند و مستعد به واسطه ی رباتیک هدایت گری کرد.
 •  بهبود کار تیمی در دانشآموزان و استفاده از دانش تئوری به صورت عملی .اغلب دانش اموزان برای یافتن بهترین
  راه حل در حین استفاده از مفاهیم ریاضی و علوم، طوفان فکری میکنند. این نه تنها به آنها می آموزد که مشکالت را
  حل کنند، بلکه به همکاری و در نظر گرفتن دیدگاه های مختلف نیز می انجامد
 •  کودکان در مقایسه با سایر دروس، نتیجه یادگیری خود را مستقیمتر میبینند
 •  ساخت و ساز در رباتیک صرفا تخیل نیست، بلکه یک ساختار متحرک بالدرنگ است که کودک با تمام دانشی که به دست آورده ساخته است .
 •  تقویت قدرت کنجکاوی و ابزاری برای شعله ور ساختن کنجکاویست
 •  ایجاد فرصت برای بروز و تقویت قدرت خیال و خلق کردن
 •  افزایش تفکر خالق و رسیدن به ابتکار عمل و نواوری
 •  مهارتی الزم جهت ارتقا و پیشرفت شغلی در اینده
 •  مناسب برای برای کودکان با عالقه مندی ها و ضریب هوشی متفاوت
 •  
شطرنج

شطرنج

 •  تقویت عملکرد و هر دو سوی مغز
 •  افزایش یادگیری تحصیلی و بهره ی هوشی
 •  بهبود مهارت حل مسئله و تمرکز
 •  دستیابی به انتخاب های خالقانه
 •  کسب مهارت برنامه ریزی و دور اندیشی
 •  بهینه سازی حافظه و تقویت خالقیت
 •  ارتقا مهارت تجسم فضای _هندسی در ذهن
برنامه نویسی (اسکراچ )

برنامه نویسی (اسکراچ )

 •  توانایی تولید محتوا به ساده ترین حالت ،با رابطه های اسان مثل کشیدن و رها کردن و چیدن بلوک های رنگارنگ
 •  تقویت اعتماد به نفس وپیدا کردن جسارت محتواسازی
 •  توسعه ی تفکر محاسباتی
 •  ارتباط مفید و حضور موثر در فضای مجازی و دیجیتال به صورت هدفمند
 •  افزایش مهارت چاره جویی ،خالقیت و حل مسئله
 •  برنامه ریزی صداها،حرکات،متن و تصاویر تجربه ای برای برنامه ریزی در جریان زندگی حقیقی
 •  فراگیری کدنویسی و پیاده سازی یک برنامه در محیط حرفه ای
 •  تولید بازی،برنامه های مناسب موبایل و تولید اپ های کاربردی به صورت شخصی و عمومی و هوش مصنوعی
 •  رسیدن به جایگاه محبوب اجتماعی بین همساالن و خانواده به جهت آگاهی بیشتر نسبت به دنیای دیجیتال
 •  تقویت مهارت کار تیمی و ارتباطات اجتماعی با همفکری و تقسیم وظایف خود با دیگران
 •  توانایی ارائه ی راهکار بعد از شناخت وتسلط بر فضای برنامه ها که خود منجر به کار آفرینی می شود
 •  دستیابی به انعطاف پذیری زیرا برای حل مسائل گاها نمی توان از راحت ترین مسیرها به مطلوب رسید
 •  تقسیم بندی و جز جز کردن چالش های بزرگ به مسائل کوچکتر برای رسیدن به حل مسئله منطق و استدلال
 •  رسیدن به سوادرسانه ای به صورت بین المللی و توانمندی در عصر دیجیتال و ارتباط گیری در عرصه ی جهانی
 •  کسب لذ ت زاید الوصف از تولید و خلق برنامه و کدنویسی
 •  تقویت خود به خودی زبان انگلیسی در بستر کد نویسی،برنامه نویسی و سرچ برای حل مسائل
 •  استفاده ی صحیح از ابزار دیجیتال به جای بازی و وقت گذرانی و کار با کامپیوتر به صورت هدفمند
 •  افزایش پشتکار در برنامه نویسی یکی از فواید برجسته ی آن است زیرا گاها برای حل یک مسئله باید زمان مداوم گذاشت.
 •  
سواد مالی

سواد مالی

 • بهره مندی از پولتوجیبی و مدیریت آن؛
 •  پس انداز کوتاه مدت و بلندمدت، نیاز و خواسته و هزینه
 •   لزوم برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف بلندمدت
 •  علت وعادت پسانداز
 •  بخشش به تهیدستان
 •  تاریخچه و کاربردهای پول، روشهای کسب درآمد، مصارف پول، نگهداری پول، سرمایهگذاری پول، راههای پرداخت
 •  سختی انتخاب بهترین خرید با توجه به ارزش فراوان دسترنج خانواده
 •  پیدا کردن سرمایهگذار برای ایده کسب و کار و توضیح سازوکار بورس
 •  اهمیت جذاب بودن یک شغل برای مردم و مشتریان
 •  ارزشمند بودن شغلهای گوناگون در جامعه
 •  اهمیت امانتداری، صداقت و جبران خسارت واردشده به امانت
 •  راهاندازی شغل و کسب درآمد برای خرید خواستهها
 •  اهمیت مذاکره برای دریافت دستمزد
 •  سختکوشی و صبر برای به نتیجه رساندن کار
 •  حساب و کتابهای یک گروه کوچک؛ از بودجهبندی تا کسب درآمد و تصمیمهای مالی
 •  خرید مقایسهای، ثبت هزینه، بودجهبندی، مفهوم و استفادههای چک، بدهی، اهمیت اعتبار و کارت اعتباری
 •  پسانداز، مصارف پول، روش پسانداز، نگهداری پسانداز در خانه یا بانک یا بورس و صندوقها
 •  علل گرانی محصوالت: کیفیت، محبوبیت و …
 •