ذوق و هنر سن و سال نمی شناسد.

توانایی و استعداد که داشته باشی می توانی خالق یک اثر شد.

مانند هنرمندان کوچک دبستان مجتمع آموزشی شهید مهدوی که با هنرمندی خود توانستند تابلوهای زیبایی را به تصویر بکشند و در مسابقات نقاشی منطقه یک آموزش و پرورش تهران صاحب عناوین برتر بشوند.

دراین رقابت هنری، بامیکا حمزه پوری در رشته رنگ روغن رتبه نخست را به دست آورد.

نگار نادرپور دررشته گواش درجمع بهترین ها قرار گرفت.آیرین موسوی نیز در بخش طراحی ذغال جایگاه سوم را از آن خود کرد.

دختران هنرمند مسیر زندگی تان مملو از رنگ های زیبا و شاد.