تک گویی یا “مونولوگ”یکی از شگردهای ادبیات داستانی و هنرهای نمایشی است که در آن شخصیت داستان یا گویندهٔ شعر خطابه یا داستان یا وصف و درددلی را به تنهایی، خطاب به خود یا بینندگان و شنوندگان، عرضه می‌کند و در برابر دیالوگ قرار می‌گیرد.
بااین توضیح چند کلمه ای می توان به دشواری ارائه این نمونه تئآترپی برد. هنری که در آن بازیگر به تنهایی یک موضوع را روایت می کند و به نمایش می گذارد. هنر زیبایی که “آندیا اردبیلی ” دانش آموز هنرمند پایه هشتم مقطع متوسطه یک به خوبی از پس آن برآمد. آندیا با ارایه یک کار نمایشی هنرمندانه توانست عنوان نخست را در در رقابت های تئاتر (مونولوگ) در منطقه یک به دست بیاورد.
این موفقیت را به آندیا،اولیا گرامی و دبیرانش تبریک می گوییم.
“مسیر پیش رویت سبز دختر هنرمند”