به مناسبت 14 دی ماه «روز ملی تغذیه و سلامتی » کارگاه آموزشی با محور تغذیه و سلامتی  توسط سرکار خانم دکتر نادری برگزار شد؛همچنین طرح آهن یاری نیز درمقطع متوسطه یک در حال اجراست.